GARANTI

I avtalet så ingår en unik 3 års försäkring som bara gäller för dig som medarbetare inom Region Värmland. Detta gäller på samtliga cyklar och tillbehör och blir en extra trygghet för dig utifall det skulle uppstå problem. För att din cykel ska hålla länge så behöver den kärlek med jämna mellanrum. Se nedan för några vanliga problem som relaterar till garanti och vilka problem som relaterar till vanligt slitage och därmed ej täcks av garanti.

Vilka problem täcker en garanti?

På cyklar omfattar garanti alltid ram och på elcyklar inkluderas även hela elsystemet. Med elsystem menas batteri, motor, display och kablage. Växlar, kedja, fram och bakdrev samt bromssystem är exempel på delar som är slitagematerial.

Exempel på problem som omfattas av garanti:
1. Fukt i display på elcykel
2. Batteri eller motor som slutat att fungera
3. Ramfel
4. Kabelbrott på elcykel
5. Hövdinghjälm som har löst ut trots att man har cyklat normalt

Exempel på problem som ej omfattas av garanti:
1. Byte av däck och punktering (slitage)
2. Justering av bromsar & växlar (slitage)
3. Smörjning av kedja (slitage)

FÖRSÄKRING

För att kunna beställa en förmånscykel är det ett krav att man har en gällande hemförsäkring. I avtalet så ingår det två st försäkringar enligt nedan. 

1. Det ingår en unik självriskförsäkring som vi på GreenBenefits erbjuder utan kostnad för dig som anställd. Detta omfattar också en stöldskyddsregistrering. Läs mer om denna försäkring i nästa fråga.

2. Det ingår även en unik 3 års sjukförsäkring. Det innebär att GreenBenefits står för hela bruttolöneavdraget om du skulle bli långtidssjukskriven och gäller i upp till 12 mån. Sjukförsäkringen träder i kraft om det inte finns en lön att dra från. Blir du sjukskrivningen längre än 12 mån erbjuds du att lämna tillbaka eller köpa ut cykeln. Möjlighet finns även att fakturera beloppet om så önskas och avgörs i samråd med din arbetsgivare från fall till fall.

Vad händer om min cykel blir stulen?

Om ditt försäkringsbolag ersätter dig för stölden så står vi för hela självrisken. Vi hjälper till att sköta administrationen och förse ditt hemförsäkringsbolag med relevanta uppgifter efter att du polisanmält stölden samt kontaktat ditt försäkringsbolag. Vi ersätter dig därmed med en likvärdig modell eller bättre – helt utan kostnad för dig.

Varför självriskförsäkring?

Över 65 700 cykelstölder
År 2018 anmäldes över 65 700 cykelstölder. En stöld innebär mycket krångel och mycket pengar för dig. Detta gäller både när du behöver köpa en ny cykel eller måste betala självrisken för din hemförsäkring. Med självriskförsäkringen för cyklar undviker du all kostnad.

Stöldskyddsregistrering

I samband med din beställning har ramnumret registrerats i ett cykelregister. Det är här som Polisen söker när de får in en upphittad cykel. Du får ut en likvärdig cykel eller till och med en bättre om vi inte hittar en likvärdig.