Nya regler för förmånscyklar

I slutet av november 2022 godkände riksdagen nya regler gällande beskattning av förmånscyklar.

”Skälen för regeringens förslag: Cykelpendling bedöms ha positiva effekter på såväl miljö och stadsutveckling som hälsa. Förutom god tillgång till cykelvägar, kan ekonomiska styrmedel och incitament vara en viktig del i arbetet för att få fler arbetspendlare att välja cykel framför exempelvis bil, när det är möjligt att avstå bilen. Det finns därför skäl att justera skattereglerna i syfte att underlätta för cykelpendling. Enligt gällande regelverk utgör en arbetsgivares tillhandahållande av cyklar till anställda en skattepliktig förmån. Redan i dag har sådana förmånscyklar visat sig bidra till ökad cykelpendling och även visat sig ersätta andra resor med bil (se Utvärderingsenkät om förmånscyklar i Jönköpings kommun 2018). Regeringens bedömning är att en minskad förmånsbeskattning av cyklar kommer att bidra till ytterligare ökad cykelpendling, vilket i sin tur skapar positiva hälso- och miljöeffekter. Dessa positiva effekter väger tyngre än de nackdelar i form av exempelvis administration som tillhandahållandet av cyklar för med sig för arbetsgivarna och som flera remissinstanser har framhållit. I denna proposition föreslås därför att det införs en skattelättnad för cyklar som en arbetsgivare tillhandahåller anställda. Innebörden av den föreslagna skattelättnaden är att cykelförmån under vissa förutsättningar och till viss del ska vara skattefri. Syftet med förslaget är att bidra till ökad cykelpendling.

De nya villkoren sammanfattade

 • Inget förmånsvärde upp till 3000 kr per år (ca 250 kr/mån) och per person
 • Överstigande förmånsvärde beräknas som vanligt, dvs har en cykel (eller flera beställda cyklar av samma person) idag ett förmånsvärde på 400 kr/mån (4800 kr/år) kommer förmånsvärdet bli 150 kr/mån eller 1800 kr/år.
 • Gäller endast cyklar. Alla tillbehör, cykelvagnar etc förmånsbeskattas som vanligt.
 • Gäller från 1 januari 2022 på nya och redan löpande avtal

Vad innebär detta?

 • Först och främst innebär det att förmånstagaren kommer få ännu förmånligare villkor genom en helt eller delvis borttagen förmånsbeskattning vilket sänker förmånstagarens totala löneskatt.
 • Det innebär även att bruttolöneavdraget kommer sjunka eftersom kostnaden för arbetsgivaravgifterna på förmånsvärdet sjunker eller försvinner helt. Beräkningsmodellen för kostnadsneutralitet tar i beaktande nettoeffekten av de minskade arbetsgivaravgifterna.
 • Kommer beloppet på månadsfakturan för kreditavtalet ändras på redan befintliga avtal? Nej, den påverkas inte och är den samma som tidigare.

Räkneexempel

En cykel med rekommenderat butikspris på 20 000 kr har idag ett förmånsvärde på 234 kr/mån och ett bruttolöneavdrag på 470 kr/mån. Den kommer med det nya förslaget få ett förmånsvärde på 0 kr/mån och ett bruttolöneavdrag på 414 kr/mån. Det gör att nettokostnaden för den anställde med en skattesats på 33% minskar från 393 kronor till 278 kr per månad vilket innebär en sänkning med 29%. En anställd med skattesatsen 50% minskar sin nettokostnad med hela 41% från 352 kr till 207 kr i månaden. En extra bonus är att den negativa påverkan på SGI m.m för de med lön under gränsvärdena även minskar eftersom bruttolöneavdraget minskar. Ovan är endast ett räkneexempel för att visa innebörden av ändringarna. Det kan också vara olika beroende på vad arbetsgivaren har för PO-pålägg el dylikt men detta gäller nästan bara om det är en kommun eller region.

Kontakta oss

Låt oss komma på ett möte och presentera Green Benefits eller fyll i dina kontaktuppgifter så får du ett mer ingående räkneexempel.

Epost: hej@greenbenefits.se

Vi har hundratals kunder över hela Sverige! Följ oss på LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna från oss och från våra kunder.

Kontaktformulär

  Följande fält med * behöver vara ifyllda

  Namn *

  E-post *

  Meddelande *