Vill ni ge era anställda en förmånscykel / personalcyklar utan kostnad?

Den anställde får mellan 25-50% lägre kostnad istället för att köpa cykeln privat. Bra för miljö, friskare personal och framförallt nöjd personal som känner att företaget satsar på de anställda är våra erfarenheter. Vi erbjuder vanliga cyklar, lådcyklar och elcyklar och nu med helt nya regler och förmånsvärden för 2022!

Vilka är de nya reglerna för förmånscykel 2022?

I slutet av november godkände Riksdagen nya regler gällande beskattning av förmånscyklar.

”Skälen för regeringens förslag: Cykelpendling bedöms ha positiva effekter på såväl miljö och stadsutveckling som hälsa. Förutom god tillgång till cykelvägar, kan ekonomiska styrmedel och incitament vara en viktig del i arbetet för att få fler arbetspendlare att välja cykel framför exempelvis bil, när det är möjligt att avstå bilen. Det finns därför skäl att justera skattereglerna i syfte att underlätta för cykelpendling. Enligt gällande regelverk utgör en arbetsgivares tillhandahållande av cyklar till anställda en skattepliktig förmån. Redan i dag har sådana förmånscyklar visat sig bidra till ökad cykelpendling och även visat sig ersätta andra resor med bil (se Utvärderingsenkät om förmånscyklar i Jönköpings kommun 2018). Regeringens bedömning är att en minskad förmånsbeskattning av cyklar kommer att bidra till ytterligare ökad cykelpendling, vilket i sin tur skapar positiva hälso- och miljöeffekter. Dessa positiva effekter väger tyngre än de nackdelar i form av exempelvis administration som tillhandahållandet av cyklar för med sig för arbetsgivarna och som flera remissinstanser har framhållit. I denna proposition föreslås därför att det införs en skattelättnad för cyklar som en arbetsgivare tillhandahåller anställda. Innebörden av den föreslagna skattelättnaden är att cykelförmån under vissa förutsättningar och till viss del ska vara skattefri. Syftet med förslaget är att bidra till ökad cykelpendling.”

De nya villkoren sammanfattade:

• Inget förmånsvärde upp till 3000 kr per år (ca 250 kr/mån) och per person

• Överstigande förmånsvärde beräknas som vanligt, dvs har en cykel (eller flera beställda cyklar av samma person) idag ett förmånsvärde på 400 kr/mån (4800 kr/år) kommer förmånsvärdet bli 150 kr/mån eller 1800 kr/år.

• Gäller endast cyklar. Alla tillbehör, cykelvagnar etc förmånsbeskattas som vanligt.

• Gäller från 1 januari 2022 på nya och redan löpande avtal

Vad innebär detta?

• Först och främst innebär det att förmånstagaren kommer få ännu förmånligare villkor genom en helt eller delvis borttagen förmånsbeskattning vilket sänker förmånstagarens totala löneskatt.

• Det innebär även att bruttolöneavdraget kommer sjunka eftersom kostnaden för arbetsgivaravgifterna på förmånsvärdet sjunker eller försvinner helt. Beräkningsmodellen för kostnadsneutralitet tar i beaktande nettoeffekten av de minskade arbetsgivaravgifterna.

• Kommer beloppet på månadsfakturan för kreditavtalet ändras på redan befintliga avtal? Nej, den påverkas inte och är den samma som tidigare.

Räkneexempel

En cykel med rekommenderat butikspris på 20 000 kr har idag ett förmånsvärde på 234 kr/mån och ett bruttolöneavdrag på 470 kr/mån. Den kommer med det nya förslaget få ett förmånsvärde på 0 kr/mån och ett bruttolöneavdrag på 414 kr/mån. Det gör att nettokostnaden för den anställde med en skattesats på 33% minskar från 393 kronor till 278 kr per månad vilket innebär en sänkning med 29%. En anställd med skattesatsen 50% minskar sin nettokostnad med hela 41% från 352 kr till 207 kr i månaden. En extra bonus är att den negativa påverkan på SGI m.m för de med lön under gränsvärdena även minskar eftersom bruttolöneavdraget minskar. Ovan är endast ett räkneexempel för att visa innebörden av ändringarna. Det kan också vara olika beroende på vad arbetsgivaren har för PO-pålägg el dylikt men detta gäller nästan bara om det är en kommun eller region.

Axplock av våra kunder

 

 

KONTAKTFORMULÄR

  Följande fält med * behöver vara ifyllda

  Namn *

  E-post *

  Meddelande *

  Vad kostar det som anställd att köpa personalcykel med nya reglerna 2022?

  Räkneexempel på en elcykel med betalning i 3 år genom bruttolöneavdrag:

    Förklaring Belopp
    Cykelns pris (ordinarie pris i detaljhandel) 15 995 kr
    Cykelns pris (som förmånscykel efter utköp) 9 592 kr
    Bruttolöneavdrag per månad (Den summa den anställde inte får ut i bruttolön) 331 kr
    Förmånsvärde per månad (Den summa som ligger till grund för förmånsskatt) 0 kr
      
    Cykelns pris per månad vid privatköp 444 kr
    Nettokostnad för cykeln per månad med 33% skatt (29% billigare jämfört med tidigare regler) 222 kr
    Nettokostnad för cykeln per månad med 50% skatt (38% billigare jämfört med tidigare regler) 166 kr

  Efter 3 år kan du få köpa ut cykeln till marknadsvärdet (mycket förmånligt) eller lämna tillbaka cykeln och teckna en ny cykel i ytterligare 3 år.

  Vad kostar det oss som arbetsgivare?

  Att erbjuda förmånscyklar till sina anställda kostar inget alls för företaget. Det är till och med så att företaget betalar mindre sociala avgifter. Företaget slipper betala sociala avgifter på den del av lönen som den anställde avstår (bruttolöneavdraget). Däremot behöver företaget betala sociala avgifter på den anställdes förmånsvärde. Den summan blir alltid mindre än den summan de fått betala på bruttolöneavdraget. Vi drar av den “intjänade” arbetsgivaravgiften från bruttolönekostnaden vilket blir bruttolöneavdraget och därmed kostnadsneutralt. 

  Vanliga frågor:

  Vilka typer av cyklar har ni?
  Vi har vanliga cyklar, racercyklar, mountainbikes, hybrid, lådelcyklar och över 100 modeller av elcyklar från kända varumärken.

  Vad kostar det att köpa loss cykeln efter avtalstiden?
  Enligt Skatteverkets regelverk ska utköp göras till gällande marknadsvärde vid den aktuella tidpunkten för utköpet. Vi får därför inte förutbestämma ett utköpspris men däremot så har vi kostnader för att ta tillbaka elcykeln, utföra service och fixa iordning den och sen administration för att sälja cykeln och därav brukar det bli mycket förmånligt att istället köpa ut cykeln.

  Blir det mycket administration för oss som arbetsgivare?
  Vi vet att man som arbetsgivare inte vill belasta sin organisation mer än nödvändigt med administration och svaret är enkelt. I vårt erbjudande sköter vi det mesta – leverans, service och support samt försäkringsärenden – helt kostnadsfritt. Man får tillgång till förmånsportalen där ni som företag får en specifik inloggning för era anställda där de kan välja vilka elcyklar eller cyklar man ska köpa. Vi sköter hela beställningen och leveransen.

  Måste man köpa loss sin cykel?
  Nej, efter hyrestiden går det bra att lämna tillbaka cykeln. Man kan även byta mot en ny.

  Hur beställer den anställde sin förmånscykel?
  Vi har en webbportal där vi skapar ett konto för er som arbetsgivare och den anställde kan sen logga in för att göra beställningar. Där ser man priset per månad istället för totalpriset så man ser löneeffekten direkt. Där har vi även lagt upp er förmånspolicy, försäkring m.m så ni får allt samlat på ett ställe.

  Vem tecknar man avtalet med?
  Avtalet tecknas mellan Arbetsgivaren och Arbetstagaren. Där kan man specificera vilka förutsättningar som gäller om tex den anställde skulle sluta på egen begäran osv. Avtalet är ett så kallat ”Underuthyrningsavtal” mellan er.

  Vad händer om anställningen upphör under avtalet?
  Detta kan man specificera i den förmånspolicy som ni skriver med era anställda och vi har en färdig mall för att underlätta för er. Om en anställd slutar så kan arbetsgivaren reglera återstående bruttolöneavdrag på slutlönen och den anställde kan använda cykeln under hela avtalet. Alternativt kan man köpa loss cykeln till vid den tiden gällande marknadsvärde.

  Ingår service?
  Vi har möjligheten att erbjuda service i hela Sverige tack vare vårt servicepartner-nätverk. Vi har kunniga cykelverkstäder för att ni ska kunna känna er trygga oavsett vart i Sverige ni befinner er. Det beror på ditt avtal. Vi kan även erbjuda På plats-service via vår mobila serviceverksamhet i vissa städer och ni kan då även passa på att ge andra anställda att också få ge service på sina cyklar för att främja cykelkulturen inom företaget. 

  Visste du att?

  • 70 % av de som valt cykelförmån arbetspendlar aktivt
  • 80 % hade inte tänkt att välja en cykel innan frågan kom
  • 40 % känner att förmånen förändrat deras resande

  Läs mer om när Jönköpings kommun gav sina anställda en chans till en cykelförmån.

  Varför erbjuda förmånscykel?

  • Ingen kostnad för arbetsgivaren att erbjuda förmånscykel via bruttolöneavdraget
  • 25-50% rabatt för den anställde jämfört med ett privatköp
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Ett halvt ton mindre koldioxidutsläpp jämfört med att åka bil (Enligt ”Journal of Cleaner Production” den 10 January 2017)
  • Färre sjukskrivningar
  • Slipp komma fram svettig
  • Träning på hemvägen, koppla bort elen.

  Varför använda GreenBenefits?

  • Sveriges största förmånssortiment.
  • Servicepartner i varje stad i hela Sverige. I vissa städer har vi även På plats service.
  • Bra priser.
  • Belastar inte er likviditet. Vi använder extern finansieringspartner.

  Hur går beställningen av personalcyklar praktiskt till?

  Den anställde loggar in på vår webbportal där man väljer en cykel som passar. Där står priserna per månad så man ser vad den faktiska effekten blir. Ska företagets hela kostnad för personalcykel bäras av den anställde via t.ex. bruttolöneavdrag är det ofta upp till den anställde att själv bestämma hur mycket cykeln får lov att kosta. När cykeln är vald så sköts den ekonomiska biten mellan arbetsgivare och GreenBenefits och många väljer uthyrning för att inte belasta likviditeten. När beställningen är klar så monterar och funktionstestar vi cykeln och levererar den. Har du valt till tillbehör monterar vi även denna om den inte är skrymmande som tex en barnstol, då kommer det i ett separat paket.

  Stålhästens elcykel - Prima

  KONTAKTA OSS

  Låt oss komma på ett möte och presentera vidare om personalcyklar eller fyll i era kontaktuppgifter så får ni ett mer ingående räkneexempel.

  TELEFON

  010 – 17 80 210

  Telefontid:
  Vardagar: 08:00 – 17:00 (Stängt onsdagar 13-15)

  E-POST

  kundservice@greenbenefits.se